น.อ.โชคสถิตย์ บุญถม ให้การต้อนรับนายสุรพล จำรูญ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๓๐น. น.อ.โชคสถิตย์ บุญถม ให้การต้อนรับนายสุรพล จำรูญ พนักงานส่งเสริมกีฬา 6 นางสาวนุชจรี ทาเวียง และนางสาวเกสรา พานิชปฐมชัย ผู้ช่วยปฏิบัติงาน งานแข่งขันและทะเบียนกีฬาระดับนานาชาติ กองแข่งขันกีฬาเป็นเลิศ ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาตรวจ

Read more

>> นักกีฬาโครงการ Road to Tokyo 2020
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬา SEA Games
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬาดาวรุ่ง