>>ประกาศสมาคมฯ ส่งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา รายการ UIPM 2022 Biathle/Ttiathle World Championships ณ สาธารณรัฐโปรตุเกส