>>ประกาศสมาคมฯ จัดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประเภท World School Biathlon/Laser Run