>>สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรบผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬาหลักสูตร Level1 Coach Certification Course ผู้สนใจคลิ๊กรายละเอียดที่นี่
>>ประกาศสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯ ขยายเวลาการรับสมัครอบรบผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬาหลักสูตร Level1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง ๓๐ ก.ย.๖๕

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรบผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬาหลักสูตร Level1 Coach Certification Course ผู้สนใจคลิ๊กรายละเอียดที่นี่