>>ประกาศคัดเลือกนักกีฬาปัญจกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬารายการ UIPM 2023 Southeast Asia Championships
>>ประกาศสมาคมฯ จัดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประเภท World School Biathlon/Laser Run