สมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จะทำการทดสอบนักกีฬาปัญจกีฬาเพื่อคัดเลือกตัวนักกีฬาไปร่วมการแข่งขันปัญจกีฬา ในรอบคัดเลือก ณ ต่างประเทศ เพื่อจัดลำดับเข้าร่วมการแข่งขันปัญจกีฬาในการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 23 กรกฎาคม – 8 สิงหาคม 2564 ผู้สมัครสามารถสมัครเข้าร่วมการทดสอบมายังสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 ก.พ.64 ทางอีเมล์: mpat0757@gmail.com โทรสาร: 024115664 >>ดูรายละเอียดและใบสมัคร<<

>> ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562