สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2563 ออกไปก่อน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 รอบใหม่

>> ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562