>> ประกาศผลคัดตัวนักกีฬาปัญจ Road To Tokyo 2020
>> ประกาศผลคัดตัวนักกีฬาปัญจ ครั้งที่ ๔
>> ประกาศผลการคัดตัวนักกีฬาปัญจ ครั้งที่ ๓
>> ประกาศผลคัดตัวนักกีฬาปัญจ ครั้งที่ ๒
>> ประกาศผลคัดตัวนักกีฬาปัญจ ครั้งที่ ๑