คณะนักกีฬาทีมชาติไทย ฝึกซ้อมว่ายน้ำ ฝึกซ้อมยิงปืน และฝึกซ้อมฟันดาบ ๓๑ มี.ค.๖๑

วันที่ ๓๑ มี.ค.๖๑ คณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ในรายการ Training Camp in Preparation for the U19 World Championships ณ ประเทศโปรตุเกส การฝึกซ้อมช่วงเช้า ซ้อมว่ายน้ำ (ลงคอร์ทหนัก 80%) ช่วงเย็น ฝึกซ้อมยิงปืน Laser-Gun และฝึกซ้อมฟันดาบ Step Fencing Use Facebook to Comment on this Post

Read more

คณะนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศ ฝึกซ้อมวิ่ง ว่ายน้ำ ซ้อมฟันดาบ และล่อเป้าฟันดาบ ๓๐ มี.ค.๖๑

วันที่ ๓๐ มี.ค.๖๑ คณะนักกีฬาทีมชาติไทย ที่เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมในรายการ Training Camp in Preparation for the U19 World Championships ณ ประเทศโปรตุเกส ช่วงเช้าฝึกซ้อมวิ่ง 8 km. (คุมชีพจร 150) ซ้อมว่ายน้ำ 3,000 m. (แอโรบิค 70%) ช่วงเย็น ฝึกซ้อมฟันดาบ และล่อเป้าฟันดาบ ฝึกซ้อมรวมทุกประเทศ Use Facebook

Read more

นักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ต่างประเทศ ฝึกซ้อมวิ่งโปรแกรมหนัก ฝึกซ้อมยิงปืน ๒๙ มี.ค.๖๑

วันที่ ๒๙ มี.ค.๖๑ คณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมในรายการ Training Camp in Preparation for the U19 World Championships ณ ประเทศโปรตุเกส ช่วงเช้าเป็นการฝึกซ้อมวิ่ง ลงโปรแกรมหนัก ช่วงบ่ายเป็นการฝึกซ้อมวิ่ง, ฝึกซ้อมยิงปืน และการล่อเป้าฟันดาบ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารนันทสวัสดิการ ๑ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ เวลา ๑๓๐๐ Use Facebook to Comment

Read more

นักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ต่างประเทศ ฝึกฟันดาบ ล่อเป้าฟันดาบ ซ้อมวิ่งบนพื้นทราย ซ้อมร่วมกับทีมเจ้าภาพโปรตุเกส ๒๘ มี.ค.๖๑

วันที่ ๒๘ มี.ค.๖๑ คณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมในรายการ Training Camp in Preparation for the U19 World Championships ณ ประเทศโปรตุเกส เป็นการฝึกฟันดาบ ล่อเป้าฟันดาบ ช่วงบ่ายฝึกซ้อมวิ่งบนพื้นทราย โดยซ้อมร่วมกับทีมเจ้าภาพโปรตุเกส และนักกีฬาทุกประเทศ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ต่างประเทศ ฝึกซ้อมฝึกว่ายน้ำ ฟันดาบ ล่อเป้าฟันดาบ ๒๗ มี.ค.๖๑

วันที่ ๒๗ มี.ค.๖๑ คณะนักกีฬาทีมชาติไทยที่เข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมในรายการ Training Camp in Preparation for the U19 World Championships ณ ประเทศโปรตุเกส ในช่วงเช้าฝึกว่ายน้ำ ช่วงบ่ายฝึกฟันดาบ ล่อเป้าฟันดาบ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศ พร้อมด้วยเหรัญญิกฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ได้ส่งคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อมต่างประเทศ

ในวันอาทิตย์ที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๐๐น. คุณอนิรุทธ โปษะกฤษณะ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศ พร้อมด้วย พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ได้ส่งคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเข้าค่ายเก็บตัวฝึกซ้อม ณ ต่างประเทศ ในรายกา

Read more

เหรัญญิกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยและกรรรมการ/ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ ส่งคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน ในรายการ European’s Cup for Youth U19 and U17, U19 YOG ranking competition

ในวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น. พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ พร้อมด้วย คุณณัฐิยา แก้วทับ กรรรมการ/ประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ ได้ส่งคณะนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมและเข้าร่วมการแข่งขัน ณ ต่างประเทศ ในรายการ European’s

Read more

สมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๑

สมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๑ ในวันศุกร์ที่ ๒๐ เม.ย.๖๑ ณ ห้องประชุมกิจการร้านค้าสวัสดิการ ทร. ชั้น ๓ อาคารนันทสวัสดิการ ๑ ถนนอิสรภาพ แขวงช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ จึงขอเชิญชวนสมาชิกเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว Use Facebook to Comment on this Post

Read more

เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมที่ปรึกษาและกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงภารกิจที่สมาคมฯ ในการจัดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา รายการ Asia/Oceania Championships 2018 for U19

คณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา รายการ Asia/Oceania Championships 2018 for U19 โดย พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมฯ ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วย พล.ร.ต.สุนันท์ มนธาตุผลิน ที่ปรึกษาและกรรมการ ร่วมประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อชี้แจงภารกิจที่สมาคมฯ ลงคำสั่งแต่งตั้งฯ เพื่อให้การเตรียมการจัดแข่งข

Read more

>> นักกีฬาโครงการ Road to Tokyo 2020
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬา SEA Games
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬาดาวรุ่ง