นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๙ ม.ค.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. Use Faceboo

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แด่ ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ พลเรือเอกสุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายกฯ พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ กรรมการ/ปฎิคม พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมฯ พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ และ นาวาเอก เบญจพล หรูสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แด่ ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ กรรมการ/ปฎิคม ดร.พิทักษ์ ศิลป์ประสิทธิ์ คณะทำงานฯ และ พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แด่ นายสกล วรรณพงษ์ ผู้ว่าการกา

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมนักกีฬา พร้อมมอบผลไม้ให้คณะนักกีฬา

นายสาโรช คุณีพงษ์ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ตรวจเยี่ยมการฝึกซ้อมนักกีฬา พร้อมมอบผลไม้ให้คณะนักกีฬา โดยมี มร.เปโดร ผู้ฝึกสอนชาวต่างประเทศ ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ฝึกซ้อมกีฬา สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตอ่างทอง เมื่อวันที่ ๑๑ ม.ค.๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้ากราบขอพร พลเรือเอก สมเดช ทองเปี่ยม เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือตรีสุนันท์ มนธาตุผลิน ที่ปรึกษาสมาคมฯ พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ และ นาวาเอก เบญจพล หรูสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่และขอบคุณที่ให้การสนับสนุนผู้ฝึกสอนฟันดาบ พร้อมมอบกระเช้าผลไม

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาคมฯ เข้ากราบขอพร พลเรือเอก สุรวุฒิ มหารมย์ เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือตรีสุนันท์  มนธาตุผลิน  ที่ปรึกษาสมาคมฯ  พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ และ นาวาเอก เบญจพล หรูสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข้ากราบขอพรเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่  พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แด่ พลเรือเอก สุรวุฒิ  มหารมย์ 

Read more

>> นักกีฬาโครงการ Road to Tokyo 2020
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬา SEA Games
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬาดาวรุ่ง