นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๗ พ.ย.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. Use Facebo

Read more

เลขาธิการสมาคม ฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์ปัญจกีฬานานาชาติ

พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคม ฯ เป็นผู้แทน พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสหพันธ์ปัญจกีฬานานาชาติ (69th UIPM Congress) ณ เมืองทบิลิซี สาธารณรัฐจอร์เจีย (Tbilisi, Georgia) ในระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Commen

Read more

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ทำการคัดตัวนักกีฬาปัญจกีฬา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ทำการคัดตัวนักกีฬาปัญจกีฬา ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑  ณ สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๙ พ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับแต่งการบริหารงานของสมาคมฯ

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับแต่งการบริหารงานของสมาคม ฯ โดยจัดผู้รับผิดชอบเข้าไปเฝ้าและติดตาม การบริหารโครงการ Road to Tokyo  เอเชี่ยนเกมส์ และยูธโอลิมปิกเกมส์ รวมทั้งการบริหารงานด้านต่าง ๆ ของสมาคมฯ ที่จะต้องตัดสินใจร่วมกัน เมื่อวันที่

Read more

>> นักกีฬาโครงการ Road to Tokyo 2020
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬา SEA Games
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬาดาวรุ่ง