นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬา ฯ ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติตามนโยบายสมาคมฯ

วันที่ 24 ส.ค.2563 พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามนโยบายสมาคมฯ ในส่วนของนโยบายการพัฒนาบุคลากรการกีฬา ที่ประชุมเห็นชอบการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ รายการ Junior World Championships ที่ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่าง

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบาย กกท. รับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กำหนดให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ปฏิบัติตามนโยบายในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ในส่วนของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯ ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งการปรับแผนการส่งนักกีฬาแข่งขันในต่างประเท

Read more

รายชื่อนักกีฬาของสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

ผลการคัดเลือกนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทย ตามโครงการ Youth Olympic Games 2022 ชายและหญิง จำนวน ๒๐คน รายชื่อนักกีฬาสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จากการคัดเลือกนักกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติไทย มุ่งสู่มหกรรมกีฬา Youth Olympic Games 2022 Use Facebook to Comment on this Post

Read more

คัดเลือกตัวนักกีฬาปัญจกีฬาเพื่อเข้าร่วมเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยมุ่งสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024

นายสาโรช คุณีพงษ์ อุปนายก/ประธานคณะทำงานจัดเตรียมทีมปัญจกีฬาทีมชาติไทยมุ่งสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024 พร้อมด้วยคณะทำงานฝ่ายสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯ และ ผศ.พรสวรรค์ สระภักดิ์ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประธานคณะทำงานฝ่ายมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ พร้อมด้วย Mr.Be

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พล.ร.อ.สธีพงศ์  แก้วทับ  อุปนายกฯ ในฐานะเลขานุการฯ ดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารนันทสวัสดิการ ๑ ชั้น ๒ ถนนอิ

Read more

อุปนายก และกรรมการบริหารจากสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าพบอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เพื่อประชุมหารือจัดตั้งคณะทำงานจัดเตรียมทีมปัญจกีฬาทีมชาติไทยมุ่งสู่มหกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563  นายสาโรช  คุณีพงษ์  อุปนายก พร้อมด้วย พลเรือเอกสุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายก และกรรมการบริหารจากสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และ Mr.Bernhard Andreas Petruschinsky ผู้ฝึกสอนต่างประเทศ เข้าพบนายปริวัฒน์  วรรณกลาง  อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ และ ผศ.พรสวรรค์  สระภัก

Read more

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ และติดตามนโยบาย สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 09.30น. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกํากับและติดตามนโยบาย สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสมาคมฯ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณณัฐพิมล แก้วทับ กรรมการและปฏิคม ผู้แทนเลขาธิการสมาคมฯ และ น.ท.ประกอบ ปิ่นศรี นายทะเบียนฯ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ.2563 Use Faceb

Read more
Page 5 of 24« First...34567...1020...Last »

- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562(14ก.ค.63)
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต16เม.ย.64 (งบการเงินปี2563)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
- ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562