นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องสินธูทัศนา 2 ราชนาวีสโมสร ท่าช้าง โดยมี พลเรือโท ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการ

Read more

หัวหน้าคณะทำงานสังเกตการณ์และติดตามการฝึกซ้อมของคณะนักกีฬาไทย ตรวจเยี่ยมนักกีฬาปัญจกีฬา

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายก เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือตรีสุนันท์ มนธาตุผลิน อุปนายก พลเรือโท ประยุธ ภู่เทียน พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง น.อ.ธงชัย คุ้มกัน และ น.อ.โชคสถิตย์ บุญถม คณะทำงานฯ ในพื้นที่สัตหีบ ให้ก

Read more

กรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางไปเยี่ยมนักกีฬาปัญจกีฬา

วันที่ 12 พ.ย.63 เวลา 11.30 น. พล.ร.อ.สุธีพงศ์ แก้วทับ พล.ร.ต.หญิงเสาวณีย์ อุทัยสาง และนางณัฐพิมล แก้วทับ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางไปพบ ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และนักกีฬาปัญจกีฬาจากโรงเรียนกีฬาต่างๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติในการเดินทางกลับไปพักของนักกีฬาช่วงปิดเ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือโท ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมฯ ดำเนินการ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวถึงมาตรการประหยัดข

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (Olympic Solidarity) ณ ห้องมาร์

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทน พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามโครงพัฒนาบุคลากรกีฬา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ  อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม ๓ รายการ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ บริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเ

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ (Level 1)

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ  อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม 3 รายการ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ 1 (Level 1) ณ ห้องประชุมอาคารฟันดาบ หน

Read more

ผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี 2563 ระดับ 1 (Level-1)

ดาวโหลด รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ปี2563 ระดับ 1 (Level-1) ที่ ภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล สังกัด 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนา บุญลือ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 2  ผศ.ดร.รจนา  ป้องนู  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 3  นางสาวศศิภรณ์  พูนเกตุ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่

Read more
Page 5 of 26« First...34567...1020...Last »