ทีมนักกีฬาปัญจกีฬา ที่เก็บตัวฝึกซ้อม รับฟังการชี้แจงจากผู้ฝึกสอนในเรื่องการปฏิบัติตนในการเก็บตัวฝึกซ้อมฯ

วันพฤหัสบดีที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๓๐น. ทีมนักกีฬาปัญจกีฬา ที่เก็บตัวฝึกซ้อม ณ หาดน้ำใส ในหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี รับฟังการชี้แจง จากผู้ฝึกสอนในเรื่องการปฏิบัติตนในการเก็บตัวฝึกซ้อมและสอบถามในเรื่องต่างๆ ๆ ดังนี้ 1. การเตรียมความพร้อมของนักกีฬา​ นอกเหนือจาก​ตั้งใจฝึกซ้อม​

Read more

พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าพบ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย  และ พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ  พลเรือเอก สุธีพงศ์  แก้วทับ  อุปนายก  พลเรือโท ชนินทร์  แสงเฟื่อง  อุปนายก  พ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 11.30 น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องสินธูทัศนา 2 ราชนาวีสโมสร ท่าช้าง โดยมี พลเรือโท ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรรมการ

Read more

หัวหน้าคณะทำงานสังเกตการณ์และติดตามการฝึกซ้อมของคณะนักกีฬาไทย ตรวจเยี่ยมนักกีฬาปัญจกีฬา

เมื่อวันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายก เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือตรีสุนันท์ มนธาตุผลิน อุปนายก พลเรือโท ประยุธ ภู่เทียน พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง น.อ.ธงชัย คุ้มกัน และ น.อ.โชคสถิตย์ บุญถม คณะทำงานฯ ในพื้นที่สัตหีบ ให้ก

Read more

กรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางไปเยี่ยมนักกีฬาปัญจกีฬา

วันที่ 12 พ.ย.63 เวลา 11.30 น. พล.ร.อ.สุธีพงศ์ แก้วทับ พล.ร.ต.หญิงเสาวณีย์ อุทัยสาง และนางณัฐพิมล แก้วทับ กรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางไปพบ ผอ.โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี และนักกีฬาปัญจกีฬาจากโรงเรียนกีฬาต่างๆ เพื่อชี้แจงรายละเอียดการปฏิบัติในการเดินทางกลับไปพักของนักกีฬาช่วงปิดเ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือโท ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมฯ ดำเนินการ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวถึงมาตรการประหยัดข

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (Olympic Solidarity) ณ ห้องมาร์

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นผู้แทน พลตรี จารึก อารีราชการัณย์ รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามโครงพัฒนาบุคลากรกีฬา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ  อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม ๓ รายการ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ บริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเ

Read more
Page 3 of 2412345...1020...Last »

- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562(14ก.ค.63)
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต16เม.ย.64 (งบการเงินปี2563)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
- ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562