นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เดอะ กรีน พาร์ค รีสอร์ท พัทยา เลขที่ ๒๔๐/๕ หมู่ ๕ ซอยนาเกลือ ๒๒ ถนนพัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องวังเดิม กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ โดยมี พลเรือเอก ภ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์ของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์ของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาของสม

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย นำคณะฯ เข้าพบ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง อุปนายก พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายก พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการ พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ และ นาวาโท ประกอบ ปิ่นศรี นายทะเบียน โดยมี นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ที่ปรึกษ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๖

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะทำงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยมี พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) ในโอกาสนี้ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ กล

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง อุปนายกฯ พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายกฯ พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ พลเรือตรีหญิง เสาวนีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ และ นาวาโท ประกอบ ปิ่นศรี นา

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งบัตรอวยพร ด้วยความปรารถนาดี เนื่องด้วยเทศกาลวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แด่ทุก ๆ ท่าน

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งบัตรอวยพร ด้วยความปรารถนาดี เนื่องด้วยเทศกาลวันคริสต์มาส และส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ แด่ทุก ๆ ท่าน Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าอวยพรและมอบกระเช้าผลไม้แด่ พลเอก วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายวิจิตร สิทธินาวิน อุปนายกสมาคมฯ พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ พลเรือตรี หญิง เสาวนีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ และนาวาโท ประกอบ ปิ่นศรี นายทะเบียนฯ เข้าอวยพรและมอบกระเช้าผลไ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญ ณ ห้องประชุมกิจการร้านสวัสดิการ ทร.อาคารนันทสวัสดิการ ๑ ชั้น ๓ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพ ฯ โดยมี พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาค

Read more
Page 1 of 2712345...1020...Last »