ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาทีมชาติไทย สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑

ผู้ฝึกสอนนักกีฬาทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย
ตุลย์ pedo
ผู้ฝึกสอนชาวไทย
นายตุลย์ สุวรรณโฆษิต (Mr.Tul Suwankosit)
ผู้ฝึกสอนต่างประเทศ
Mr.BERNHARD ANDREAS PETRUSCHINSKI
นักกีฬาทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑
1.ชาญวิทย์ฯ-212x300 4.เขมทัตฯ-212x300 2.ขวัญชัยฯ-212x300 1.สัณห์ฤทัยฯ-212x300
นายชาญวิทย์ ปุเลทะตัง
(Mr. Chanwit Puletatang)
อายุ 28 ปี
นายเขมทัต จันทร์ประภา
(Mr.Khemmatat Janprapa)
อายุ 24 ปี
นายขวัญชัย ขอสินกลาง
(Mr. Khuanchai Khosinklang)
อายุ 25 ปี
น.ส.สัณห์ฤทัย อรัญศิริ
(Miss Sanruthai Aransiri) อายุ 22 ปี
นักกีฬาเยาวชนชายทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑
2.รัชภูมิฯ-212x300 3.ธนานันท์ฯ-212x300 1.ภูริชฯ-212x300 10.กฤตานนท์-212x300 3.อดิศักด์ฯ-212x300
นายรัชภูมิ อินฟากท่า
( Mr. Ruchapoom Infaktha)
อายุ 16 ปี
นายธนานันต์ สุนทรา
(Mr. Thananan Suntara)
อายุ 14 ปี
ด.ช.ภูริช โยเฮือง
(Mr.Phurit Yohuang)
อายุ 15 ปี
นายกฤตานนท์ คาเภา
(Mr. Kittanon Kumpao)
อายุ 16 ปี
ด.ช.อดิศักดิ์ มณีโชติ
(Mr. Adisak Maneechote)
อายุ 15 ปี
4.ชิตตะวันฯ-212x300 1.ปัฐ-212x300 2.นิติภูมิฯ-212x300 3.ธนากรฯ-212x300
ด.ช.ชิตตะวัน ทิมทอง
(Mr.Chittawan Thimthong)
อายุ 15 ปี
ด.ช.ปัฐ เกิดจันทร์ตรง
(Mr.Pat Kerdchantrong)
อายุ 13 ปี
ด.ช.นิติภูมิ โคตรแสง
(Mr.Nitipoom Khotsaeng)
อายุ 13 ปี
ด.ช.ธนากร ยารุ่ง
(Mr.Tanakon Yamrung)
อายุ 13 ปี
นักกีฬาเยาวชนหญิงทีมชาติไทย
สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจาปี ๒๕๖๑
10.กฤตานนท์-212x300 3.เชิญขวัญฯ-212x300 4.แพรวา-ก.-212x300 1.พชรพรฯ-212x300
ด.ญ.ธิรดา ประสงค์ผล
(Miss Tirada Prasongpol)
อายุ 16 ปี
น.ส.เชิญขวัญ นามมาลา
(Miss ChenKhuan Nammala)
อายุ 18 ปี
ด.ญ.แพรวา เกิดจันทร์ตรง
(Miss Prawa Kerdchantrong)
อายุ 14 ปี
น.ส.พชรพร วาสนะสมสิทธิ์
(Miss Pacharaporn Vasanasomsithi)
อายุ 17 ปี
2.ศศิวิมลฯ-212x300 ปณาลี-ล-212x300 3.เปรมวดีฯ-212x300 4.ณัฐปภัสร์-212x300
น.ส.ศศิวิมล ร่มเย็น
(Miss Sasiwimon Romyen)
อายุ 15 ปี
น.ส.ปณาลี ปาลศรี
(Miss Panalee Palasri)
อายุ 16 ปี
น.ส.เปรมวดี โสอิติกุล
(Miss Premwadee Soitikul)
อายุ 14 ปี
ด.ญ.ณัฐปภัสร์ สังข์งิ้ว
(Ms.Natpapat Sangngio)
อายุ 12 ปี

 

Use Facebook to Comment on this Post