นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบให้นางสาวศศิธร สุคนธ์ นิติกร ๓ งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย และนายณัฐพงษ์ อ้วงเฮง ผู้ช่วยปฏิบัติงาน งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมกีฬา สำนักกฎหมาย เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม
การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ในครั้งนี้ เป็นการประชุมผ่านระบบ Zoom นับเป็นครั้งแรก เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ เพื่อชี้แจงผลการดำเนินการของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔ และแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ การรายงานงบการเงิน ประจำปี ๒๕๖๔ และการแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕  ให้ได้รับทราบ และที่ประชุมได้มีมติอนุมัติงบดุลประจำปี ๒๕๖๔ และแต่งตั้ง พลเรือโท นฤดม สะอาดเย็น เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี ประจำปี ๒๕๖๕
ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวขอบคุณสมาชิกและผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยและปิดการประชุมเวลา ๑๒.๐๐น.

001 002 003 004 005 006 007  008

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *