สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยส่งคณะนักกีฬาปัญจกีฬาไปร่วมการแข่งขันปัญจกีฬารายการ UIPM 2021 Youth World Championships (U19 & U17)

เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 18.30 น. พล.ร.ต.หญิงเสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกสมาคมฯ น.อ.ธงชัย คุ้มกัน ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เป็นผู้แทนนายกสมาคมฯ ไปส่งคณะนักกีฬาปัญจกีฬาไปร่วมการแข่งขันปัญจกีฬารายการ UIPM 2021 Youth World Championships (U19 & U17) ณ เมือง Alexandria สาธารณรัฐอียิปต์ ระหว่างวันที่ 13-19 กันยายน 2564
คณะนักกีฬาประกอบด้วย
นักกีฬาชาย 5คน
1. นายวิภาส หีบนาค
2. นายภูริทัต โยเฮือง
3. นายปัฐน์ เกิดจันทร์ตรง
4. นายวิชฎ์พล ลูกจันทร์
5. นายนิติภูมิ ลุ่มร้อย
นักกีฬาหญิง 2คน
1. น.ส.ภาพิมล อิ่มเอิบ
2. ด.ญ.เขมจิรา เชื้ออินทร์
โดยมีคณะเจ้าหน้าที่
1. น.อ.โชคสถิตย์ บุญถม เป็นผู้ควบคุมทีม
2. น.ต.ไพรัตน์ พลายงาม เป็นผู้ฝึกสอน
3. ร.ท.ชูชาติ ไทยแย้ม เป็นผู้ฝึกสอน
4. จ.อ.อาทิตย์ สุขใส เป็นผู้ฝึกสอน
คณะนักกีฬาฯ ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบิน QR833 เวลา 21.15น.
DSC_0347 DSC_0355 DSC_0358 DSC_0361 DSC_0367

 

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562(14ก.ค.63)
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต16เม.ย.64 (งบการเงินปี2563)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
- ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562