สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยจัดให้มีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยจัดให้มีประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบ Video Conference ในวันจันทร์ที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อให้การเตรียมการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ขอความกรุณาสมาชิกแจ้งลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ ตามแบบใบตอบรับที่แนบมาด้วยแล้ว

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ผ่าน VDO Conference

กำหนดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563 ผ่าน VDO Confe

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562(14ก.ค.63)
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต16เม.ย.64 (งบการเงินปี2563)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
- ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562