พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าพบ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ

เมื่อวันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง  นายกกิตติมศักดิ์สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย  และ พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารฯ  พลเรือเอก สุธีพงศ์  แก้วทับ  อุปนายก  พลเรือโท ชนินทร์  แสงเฟื่อง  อุปนายก  พลเรือโท ภิญโญ  โตเลี้ยง เจ้ากรมข่าวทหารเรือ ในฐานะ เลขาธิการสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พลเรือตรี พิชัย  ล้อชูสกุล เจ้ากรมช่างโยธาทหารเรือ ที่ปรึกษาสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์  อุทัยสาง เหรัญญิกฯ  นาวาเอก เบญจพล  หรูสกุล และ นาวาเอก ธงชัย  คุ้มกัน  กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการ เข้าพบ พลเรือเอก ชาติชาย  ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อขอบคุณกองทัพเรือที่ให้การสนับสนุนกำลังพลมาช่วยเหลืองานสมาคมฯ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมฯ  ให้ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ผู้บัญชาการทหารเรือ กรุณารับเป็นประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในโอกาสนี้สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย โดย พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง นายกกิตติมศักดิ์  เป็นผู้มอบเสื้อเบลเซอร์สมาคม และ พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ นายกสมาคม มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมไตรกีฬานาวีเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๔ แด่ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562(14ก.ค.63)
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต16เม.ย.64 (งบการเงินปี2563)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
- ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562