นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยมี พลเรือโท ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมฯ ดำเนินการ ทั้งนี้ ประธานฯ ได้กล่าวถึงมาตรการประหยัดขอให้ทุกฝ่ายได้ช่วยเหลือการบริหารงบประมาณให้สมาคมฯ ได้ดำเนินกิจการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และการเตรียมทีมกีฬาปัญจกีฬาทีมชาติมุ่งมหรรมกรรมกีฬาโอลิมปิก 2024 ได้เป็นไปตามนโยบายตั้งไว้
โดยก่อนเข้าระเบียบวาระการประชุมฯ ประธานฯ ได้แสดงความยินดีที่ พลเรือโท ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมฯ ได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งเป็น เจ้ากรมข่าวทหารเรือ และโปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนยศเป็น พลเรือโท

214639 214640 214641

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562(14ก.ค.63)
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต16เม.ย.64 (งบการเงินปี2563)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
- ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562