อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเรือเอก สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในการเป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓ ตามโครงการกองทุนสงเคราะห์โอลิมปิกระหว่างประเทศ (Olympic Solidarity) ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี โดยมี นายสาโรช คุณีพงษ์
อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย และประธานคณะทำงานจัดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๓ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬาให้เพิ่มมากขึ้นและให้มีการพัฒนาไปสู่ระดับนานาชาติตามววัตถุประสงค์ของโครงการฯ

DSC_0243 DSC_0244 DSC_0245 DSC_0247 DSC_0248 DSC_0249 DSC_0250 DSC_0292

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562(14ก.ค.63)
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต16เม.ย.64 (งบการเงินปี2563)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
- ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562