ผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี 2563 ระดับ 1 (Level-1)

18
ดาวโหลด รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ปี2563 ระดับ 1 (Level-1)

ที่ ภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล สังกัด
1 รัตนา ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนา บุญลือ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย
2 รจนา  ผศ.ดร.รจนา  ป้องนู  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี
3 ศศิภรณ์  นางสาวศศิภรณ์  พูนเกตุ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
4 สนิตย์  นางสาวสนิตย์  ศรีชาลี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
5 พิชญา  นางสาวพิชญา  โกศลกิตติพงศ์  วิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
6 กวิสรา  นางสาวกวิสรา  ลีลิตธรรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล
7 ศิรินภา  นางศิรินภา  เพียรทอง  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
8 สันณ์ฤทัย  นางสาวสัณห์ฤทัย  อรัญศิริ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
9 อาทิตย์  จ่าเอก อาทิตย์  สุขใส  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
10 วรายุ  จ่าเอก วรายุ  ฤทธิ์สุวรรณ์  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
11 อุทร  จ่าเอก อุทร  แซ่โง้ว  หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
12 ธนารักษ์  นายธนารักษ์  ศิริเนาว์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์
13 บดินทร์  นายบดินทร์  งามสงวนปรีชา  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
14 ทิตทยา  นายทิตทยา  ณ สมบัติ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
15 วิชัย  นายวิชัย  สรายุทธิพงทอง  โรงเรียนกีฬาจังหวัดตรัง
16 กวินทร์  นายกวินท์  สรรเสริญ  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
17 ธีรยุทธ  นายธีรยุทธ  บุญเพ็ชร์  โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
18 สมชาย  นายสมชาย  ปัณฑิโต  โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
19 แวแม  นายแวแม  ดาระแน  โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา
20 โกวิท  นายโกวิท  ประสารสืบ  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
21 ชัยวัฒน์  นายไชยวัฒย์  เวียงชัยภูมิ  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา
22 กู้เกียรติ  ผศ.กู้เกียรติ  บุณมี  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่
23 อุทัย  ผศ.อุทัย  บุญประเสริฐ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี
24 จักรพันธุ  นายจักรพันธ์  ทิพย์โอฬาร  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ
25 ปุณเมธ  นายปุณณเมธ  ทองประสงค์  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี
26 เอกพจน์  นายเอกพจน์  ชูราศรี  โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
27 รัชภูมิ  นายรัชภูมิ  อินฟากท่า  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอ่างทอง
28  คณิต  นายคณิต  ยืนยง  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเพชรบูรณ์
29 ไชยวัฒน์ สมา  นายไชยวัฒน์  สมาน  โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ
30 วรุต  นายวรุตม์  ไชยศร  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชัยภูมิ
31  วรุต  นายชยกร  ปวรทวีสุข  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
32 สมศักดิ์  นายสมศักดิ์  สวัสดิ์เมือง  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชุมพร
33 ปรวรรษ  นายปรวรรษ  อุหลีโหด  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา
34 สุริยันต์  นายสุริยันต์  กันทิพย์วรากุล  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่
35 ยุทธการ  นายยุทธการ  ขาววรรณา  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตลำปาง

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *