นายกสมาคมกีฬาปัจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ

ซึ่งตามข้อบังคับของสมาคมกำหนดให้จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีภายในเดือนเมษายนของทุกปี แต่เนื่องจากปีนี้เกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด – 19 รัฐบาลและการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประกาศให้ระงับการจัดกิจกรรมในช่วงเวลาดังกล่าว หลังจากมีการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จึงจัดให้มีการประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการดำเนินการในรอบปี ๒๕๖๒ พร้อมทั้งดำเนินการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ เนื่องจากคณะกรรมการบริหารครบวาระตามข้อบังคับ ซึ่งที่ประชุมฯ มีเสียงสมาชิกเป็นเอกฉันท์ เลือก พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ ให้ดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ต่อไปอีกหนึ่งสมัย
หลังทราบผลการเลือกตั้ง พลเรือเอกอภิวัฒน์ฯ กล่าวขอบคุณสมาชิก ที่ให้ความไว้วางใจและให้คำมั่นว่าจะขับเคลื่อนภารกิจของสมาคมไปสู่จุดหมายที่วางไว้ เพื่อให้กีฬาปัญจกีฬาเป็นที่รู้จักแพร่หลาย และได้รับความนิยม สนับสนุนส่งเสริมให้นักปัญจกีฬาของไทยมีโอกาสนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติต่อไป

01 02 03 04 05 06 07

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *


>> ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562