นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

ทั้งนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องการเตรียมทีมนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา ณ ต่างประเทศ ตามโครงการต่าง ๆ การจ้างผู้ฝึกสอนต่างประเทศ ตลอดจนรับทราบผลการสัมมนาบทเรียนการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๐ ณ เมืองซูบิค สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ครั้งที่ผ่านมา และเห็นชอบอนุมัติกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมกิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ชั้น ๓ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และขอบคุณคณะกรรมการบริหารฯ ที่เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

64219 64220 64222 64223

Did you enjoy this article?

Use Facebook to Comment on this Post

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *