สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าค่ายฝึกซ้อมในรายการ UIPM Pentathlon World Cup

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันและเข้าค่ายฝึกซ้อมในรายการ UIPM Pentathlon World Cup ที่เมือง Sofia ประเทศ Bulgaria ระหว่าง ๘ – ๑๕ เม.ย.๖๒ โดยมี นาย สาโรช คุณีพงษ์ เป็นผู้แทนสมาคมฯ พล.ร.ท.ชนินทร์ แสงเฟื่อง เป็นผู้สังเกตุการณ์ น.อ.โชคสถิตย์ บุญถม เป็นผู้จัดการทีม Mr.Be

Read more

>> ประกาศผลการคัดตัว Sea Games ครั้งที่ ๓๐
>> ประกาศผลคัดตัว Road To Tokyo2020