นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย อวยพรเนื่องในเทศกาลส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๑

พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย อวยพรเนื่องในเทศกาลส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๖๑ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะฯ เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พื้นที่ส่วนแยกสัตหีบ

พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย  และพลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง  เลขาธิการสมาคม กีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะฯ  เดินทางไปตรวจเยี่ยมสำนักงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พื้นที่ส่วนแยกสัตหีบ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ โดยมี พลเรือตรี สุนันท

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้ากราบขอพร พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แด่ พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา

พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ   นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย  พร้อมด้วย พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ  อุปนายกฯ  พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์  อุทัยสาง  เหรัญญิกฯ  และ นาวาเอก เบญจพล  หรูสกุล  ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข้ากราบขอพร พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แด่ พลเอก ยุทธศักดิ์  ศศิประภา  ประธานกิตติมศักดิ์คณะกร

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้ากราบขอพร พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แด่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือเอก สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายก ฯพลเรือตรี หญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ และ นาวาเอก เบญจพล หรูสกุล ผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข้ากราบขอพร พร้อมมอบกระเช้าผลไม้แด่ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม ฯ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๐ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธ.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. Use Facebook

Read more

>> นักกีฬาโครงการ Road to Tokyo 2020
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬา SEA Games
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬาดาวรุ่ง