ประธาน UIPM ปลุูกต้นไม้เป็นที่ระลึกในบริเวณ นสร.

Dr. H.C. Kraus Schormann ประธาน UIPM ( President of the Union Internationale de Pentathlon Moderne ) ปลุูกต้นไม้เป็นที่ระลึกในบริเวณ นสร. ในโอกาสที่มาร่วมชมการแข่งขันปัญจกีฬาชิงชนะเลิศในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ระหว่าง ๘ – ๑๒ ธ.ค.๕๙ Use Faceb

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง Dr. H.C. Kraus Schormann

พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับและเลี้ยงรับรอง Dr. H.C. Kraus Schormann  President of the Union Internationale de Pentathlon Moderne และภริยา  ณ ห้อง Siam Room 1 MOVENPICK HOTEL ในโอกาสที่มาร่วมชมการแข่งขันปัญจกีฬาชิงชนะเลิศในกลุ่มประเทศอาเซียน ณ หาดน้

Read more

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมการแข่งขันปัญจกีฬาชิงชนะเลิศในกลุ่มอาเซียน

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ขอเชิญชมการแข่งขันปัญจกีฬาชิงชนะเลิศในกลุ่มอาเซียน (ASEAN Modern Pentathlon Championship 2016)  ณ  หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ อ.สัตหีบ  จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ธ.ค.๕๙ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

>> นักกีฬาโครงการ Road to Tokyo 2020
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬา SEA Games
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬาดาวรุ่ง