บรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ฟันดาบ และกติกา พร้อมภาคปฏิบัติ

วันที่ 4 กันยายน 2563 บรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ฟันดาบ และกติกา พร้อมภาคปฏิบัติ โดย นายอานนท์  คลื่นสุวรรณ และ ผศ.จ.ส.อ.อเนชา  เพียรทอง ผช.วิทยากร ณ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ การบรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา (ภาคปฏิบัติ)โดย นาวาตรี ไพรัตน์ พลายงาม  ผช.วิทยากร  ณ โรง​ยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

การบรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ การบรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา โดย นาวาตรี ไพรัตน์ พลายงาม  ผช.วิทยากร  ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ (Level 1)

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ (Level 1) Use Facebook to Comment on this Post

Read more

การบรรยาย การอบรมตัดสินว่ายน้ำและกติกา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ บรรยาย การอบรมตัดสินว่ายน้ำและกติกา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน โดย นายวรพงศ์  พัชรวิชญ์  วิทยากร และนายสกล  เกิดการบุญ  ผช.วิทยากร สอนกฎกติกาว่ายน้ำ จากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อุปนายก/ประธานคณะทำงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายสาโรช  คุณีพงษ์  อุปนายก/ประธานคณะทำงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตต่าง ๆ โรงเรียนกีฬาจังหวัดต่างๆ  รวม ๓๕ คน และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนะนำตนเอง การบรรยาย เรื่อง คุณสมบัตผู

Read more

อุปนายกสมาคม ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายกสมาคม ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬา ฯ ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติตามนโยบายสมาคมฯ

วันที่ 24 ส.ค.2563 พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามนโยบายสมาคมฯ ในส่วนของนโยบายการพัฒนาบุคลากรการกีฬา ที่ประชุมเห็นชอบการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ รายการ Junior World Championships ที่ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่าง

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันอังคารที่ ๑๔ ก.ค.๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมนันทอุทยานสโมสร ฐานทัพเรือกรุงเทพ Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 5 of 24« First...34567...1020...Last »

- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมฯ ปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมฯ ปี 2564
- รายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 16เม.ย.64
- การแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ 2559
- ผลการดำเนินการสมาคมฯ ปี 2562