อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ (Level 1)

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ  อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม 3 รายการ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ 1 (Level 1) ณ ห้องประชุมอาคารฟันดาบ หน

Read more

ผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี 2563 ระดับ 1 (Level-1)

ดาวโหลด รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ปี2563 ระดับ 1 (Level-1) ที่ ภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล สังกัด 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนา บุญลือ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 2  ผศ.ดร.รจนา  ป้องนู  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 3  นางสาวศศิภรณ์  พูนเกตุ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่

Read more

บรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ฟันดาบ และกติกา พร้อมภาคปฏิบัติ

วันที่ 4 กันยายน 2563 บรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ฟันดาบ และกติกา พร้อมภาคปฏิบัติ โดย นายอานนท์  คลื่นสุวรรณ และ ผศ.จ.ส.อ.อเนชา  เพียรทอง ผช.วิทยากร ณ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ การบรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา (ภาคปฏิบัติ)โดย นาวาตรี ไพรัตน์ พลายงาม  ผช.วิทยากร  ณ โรง​ยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

การบรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ การบรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา โดย นาวาตรี ไพรัตน์ พลายงาม  ผช.วิทยากร  ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ (Level 1)

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ (Level 1) Use Facebook to Comment on this Post

Read more

การบรรยาย การอบรมตัดสินว่ายน้ำและกติกา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ บรรยาย การอบรมตัดสินว่ายน้ำและกติกา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน โดย นายวรพงศ์  พัชรวิชญ์  วิทยากร และนายสกล  เกิดการบุญ  ผช.วิทยากร สอนกฎกติกาว่ายน้ำ จากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อุปนายก/ประธานคณะทำงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายสาโรช  คุณีพงษ์  อุปนายก/ประธานคณะทำงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตต่าง ๆ โรงเรียนกีฬาจังหวัดต่างๆ  รวม ๓๕ คน และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนะนำตนเอง การบรรยาย เรื่อง คุณสมบัตผู

Read more

อุปนายกสมาคม ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้ พล.ร.อ.สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายกสมาคม ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬา ฯ ติดตามความก้าวหน้า การปฏิบัติตามนโยบายสมาคมฯ

วันที่ 24 ส.ค.2563 พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามนโยบายสมาคมฯ ในส่วนของนโยบายการพัฒนาบุคลากรการกีฬา ที่ประชุมเห็นชอบการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้ รายการ Junior World Championships ที่ สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ระหว่าง

Read more
Page 4 of 23« First...23456...1020...Last »

- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562(14ก.ค.63)
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต16เม.ย.64 (งบการเงินปี2563)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
- ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562