ตารางแข่งขัน UIPM 2022 Global Laser Run City Tour

  วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ หาดน้ำใส จังหวัดชลบุรี   https://drive.google.com/file/d/15RHmkiwVJddm3igu7JtfdndIXjnr-dtW/view?usp=sharing Use Facebook to Comment on this Post

Read more

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หาดน้ำใส ระหว่าง ๑๐ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี ๒๕๖๕ ณ หาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่าง ๑๐ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รวม ๓ รายการ ประกอบด้วย ๑. รายการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕  รายละเอ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ โดยมี พลเรือตรี เบญจพล หรูสกุล กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการฯ ทำหน้าที่แทนเลขาธิการสมาคมฯ ในการประชุมครั้งนี้ นายกสมาคมฯ ได้มอบนโย

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ฝึกตัดสิน สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ ตามโครงการพัฒนาบุคลากรกีฬา ประเภทผู้ฝึกตัดสิน สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม อาคารฝึกกีฬาอเนกประสงค์ศิลปะอาชา ๑ มหาวิทยา

Read more

เลขาธิการฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี 2565

วันจันทร์ที่ 23 พ.ค.65 เวลา 08.30 น. พล.ร.อ.ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี 2565 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 23 – 27 พ.ค.65 ณ ห้องประชุมศิลปอาชา 1 มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อุปนายกฯ เป็นผู้แทนสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

พลเรือโท ชนินทร์  แสงเฟื่อง อุปนายกฯ เป็นผู้แทนสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมแสดงความยินดี ในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2565 Use Facebook to Comment on this Post

Read more

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยจัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬาระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พ.ค.๖๕

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย สนับสนุนงบประมาณจัดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬาระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมีการจัดการอบรม ในวันที่ ๒๓ – ๒๗ พ.ค.๖๕ ณ ห้องประชุมศิลปอาชา ๑ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เปิดรับ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ ของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย โดยการกีฬาแห่งประเทศไทยได้มอบให้นางสาวศศิธร สุคนธ์ นิติกร ๓ งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร กองทะเบียนสมาคมก

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดเลี้ยง Coffee Party แสดงความยินดีกับ พล.ร.ท.ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๘ มี.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้จัดเลี้ยง Coffee Party แสดงความยินดีกับ พล.ร.ท.ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ ที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพเรือ (อัตรา พล.ร.อ.) ตั

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับและติดตามนโยบายสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับและติดตามนโยบายสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกำกับฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Online Conference โดยมี พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุ

Read more
Page 4 of 28« First...23456...1020...Last »

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยจัดอบรบผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬาหลักสูตร Level1 Coach Certification Course ผู้สนใจคลิ๊กรายละเอียดที่นี่