อุปนายก ฯ นำคณะกรรมการบริหาร ฯ เข้าอวยพร นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องในวันเกิดครบรอบ ๖๕ ปี

นายสาโรช  คุณีพงษ์ อุปนายก ฯ นำคณะกรรมการบริหาร ฯ เข้าอวยพร พลเรือเอก อภิวัฒน์  ศรีวรรธนะ  นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เนื่องในวันเกิดครบรอบ ๖๕ ปี ณ ห้องประชุมกิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. เมื่อวันที่ ๗ ก.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on th

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๖

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๖ เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ ก.ค.๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ ณ ห้องประชุมกิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ชั้น ๒ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. Use Facebook to Comment on this Post

Read more

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จัดนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย จัดนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาสาธิตในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อุปนายก เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและตอบกระเช้าผลไม้กับคณะนักกีฬาชุดเตรียมแข่งขันต่างประเทศ

นาย สาโรช คุณีพงษ์ อุปนายก เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและตอบกระเช้าผลไม้กับคณะนักกีฬาชุดเตรียมแข่งขันต่างประเทศที่เก็บตัวฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกกีฬา จว.อ่างทอง โดยมี อ.ตุลย์ ฯ และนักกีฬาให้การตอบรับ เมื่อ ๓ ก.ค.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อุปนายก ฯ ผู้แทนนายกสมาคมฯ และ เลขาธิการ ฯ จัดงานแแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิต สงขลาเกมส์

พล.ร.อ.สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายก ฯ ผู้แทนนายกสมาคมฯ และ พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการ ฯ พร้อมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาปัญจกีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ หรือ “สงขลาเกมส์” จัดงานแแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาสาธิต ณ ห้องผู้สื่อข่าว สงขลาเกมส์ ที่ จ.สงขลา เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๐ Use

Read more

นักกีฬาปัญจกีฬาเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”

นักกีฬาปัญจกีฬาเดินทางไปร่วมแข่งขันกีฬาสาธิต ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๓ มิ.ย.๖๐ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

การคัดเลือกตัวนักกีฬาปัญจกีฬา ครั้งที่ ๒

เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ค.๖๐ เวลา ๐๙๓๐ อาจารย์สาโรช คุณีพงษ์ อุปนายก พร้อมด้วย พล.ร.อ.สุพจน์ สุดประเสริฐ อุปนายก คุณอนิรุทธ โปษะกฤษณะ อุปนายก พล.ร.ต.หญิงเสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญิกฯ และ พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ ซึ่งเป็นคณะเตรียมนักกีฬา (Road to Tokyo) ยูธโอลิมปิคเกมส์ 2018 และ เอเชี่ยนเกมส์ 2018 Use

Read more

ภาพการเก็บตัวฝึกซ้อม อุปนายก ฯ ฝ่ายเทคนิคกีฬา ดูแลอย่างใกล้ชิด

ภาพการเก็บตัวฝึกซ้อม ณ โรงเรียนนายเรือ โดยมี โคํช เปโดร เป็นหัวหน้าผู้้ฝึกสอน และ ร.อ.ไพรัตน์ พลายงาม ผู้ควบคุม และ นายตุลย์ สุวรรณโฆษิต ผู้ฝึกสอนชาวไทย ควบคุมดูแล ภายใต้การกำกับของ นายอนิรุทธ โปษะกฤษณะ อุปนายก ฯ ฝ่ายเทคนิคกีฬา ดูแลอย่างใกล้ชิด Use Facebook to Comment on this Post

Read more

ผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมประชุมและสำรวจสนาม กับคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕

น.อ.สุริยัน สำราญใจ กรรมการ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เดินทางไปร่วมประชุมและสำรวจสนาม กับคณะกรรมการเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๕ หรือ “สงขลาเกมส์” ณ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ เม.ย.๖๐ ทั้งนี้มีอาจารย์สาโรช คุณีพงษ์ อุปนายก ฯ เดินทางไปร่วมประชุมในฐานะประธาน

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานฯ การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๕๙ เมื่อ ๒๕ เม.ย.๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ ณ ห้องประชุมกิจการร้านสวัสดิการกองทัพเรือ ชั้น ๓ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กทม. Use Facebook to Comment on this Post

Read more
Page 20 of 22« First...10...1819202122

- ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ลำดับการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563
- ระเบียบวาระการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
- ผลการดำเนินงานสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯประจำปี 2563
- รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562(14ก.ค.63)
- มติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2564
- รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต16เม.ย.64 (งบการเงินปี2563)
- ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมปัญกีฬาใหม่ทั้งชุด
- การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๙
- ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562