อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓

พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตามโครงพัฒนาบุคลากรกีฬา ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งช

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2563

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ  อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม ๓ รายการ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ณ บริเวณหาดน้ำใส หน่วยบัญชาการสงครามพิเ

Read more

อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ (Level 1)

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 11.30 น. พลเรือเอก สุพจน์  สุดประเสริฐ  อุปนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรม 3 รายการ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานพิธีปิดการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ 1 (Level 1) ณ ห้องประชุมอาคารฟันดาบ หน

Read more

ผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ประจำปี 2563 ระดับ 1 (Level-1)

ดาวโหลด รายชื่อผู้ผ่านการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ปี2563 ระดับ 1 (Level-1) ที่ ภาพถ่าย ชื่อ นามสกุล สังกัด 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิง รัตนา บุญลือ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุโขทัย 2  ผศ.ดร.รจนา  ป้องนู  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี 3  นางสาวศศิภรณ์  พูนเกตุ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่

Read more

บรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ฟันดาบ และกติกา พร้อมภาคปฏิบัติ

วันที่ 4 กันยายน 2563 บรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ฟันดาบ และกติกา พร้อมภาคปฏิบัติ โดย นายอานนท์  คลื่นสุวรรณ และ ผศ.จ.ส.อ.อเนชา  เพียรทอง ผช.วิทยากร ณ  มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา (ภาคปฏิบัติ)

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ การบรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา (ภาคปฏิบัติ)โดย นาวาตรี ไพรัตน์ พลายงาม  ผช.วิทยากร  ณ โรง​ยิมอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

การบรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ การบรรยายอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา Laser Run (วิ่ง – ยิงปืน) และกติกา โดย นาวาตรี ไพรัตน์ พลายงาม  ผช.วิทยากร  ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ (Level 1)

เมื่อวันอังคารที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ (Level 1) Use Facebook to Comment on this Post

Read more

การบรรยาย การอบรมตัดสินว่ายน้ำและกติกา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน

วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓ บรรยาย การอบรมตัดสินว่ายน้ำและกติกา ปฏิบัติหน้าที่ผู้ตัดสิน โดย นายวรพงศ์  พัชรวิชญ์  วิทยากร และนายสกล  เกิดการบุญ  ผช.วิทยากร สอนกฎกติกาว่ายน้ำ จากสมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย ณ ห้องมาร์ติน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี Use Facebook to Comment on this Post

Read more

อุปนายก/ประธานคณะทำงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๓ นายสาโรช  คุณีพงษ์  อุปนายก/ประธานคณะทำงานโครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑ กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬาจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตต่าง ๆ โรงเรียนกีฬาจังหวัดต่างๆ  รวม ๓๕ คน และให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แนะนำตนเอง การบรรยาย เรื่อง คุณสมบัตผู

Read more
Page 1 of 2012345...1020...Last »

>> ผลการดำเนินการสมาคมกีฬาปัญจประจำปี 2562