สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ขานรับนโยบาย กกท. รับมือสถานการณ์ไวรัสโควิด-19

พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) กำหนดให้สมาคมกีฬาต่าง ๆ ปฏิบัติตามนโยบายในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 นั้น ในส่วนของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาฯ ได้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด ทั้งการปรับแผนการส่งนักกีฬาแข่งขันในต่างประเท

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2563

เมื่อวันที่ 28 ก.พ.63 เวลา 09.30 น. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พล.ร.อ.สธีพงศ์  แก้วทับ  อุปนายกฯ ในฐานะเลขานุการฯ ดำเนินการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารนันทสวัสดิการ ๑ ชั้น ๒ ถนนอิ

Read more

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการกำกับ และติดตามนโยบาย สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย

วันพฤหัสบดีที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 09.30น. พล.ร.อ.อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกํากับและติดตามนโยบาย สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสมาคมฯ Use Facebook to Comment on this Post

Read more

พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ.2563

เมื่อวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ เป็นผู้แทนนายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย คุณณัฐพิมล แก้วทับ กรรมการและปฏิคม ผู้แทนเลขาธิการสมาคมฯ และ น.ท.ประกอบ ปิ่นศรี นายทะเบียนฯ เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมใหญ่ประจำปี พ.ศ.2563 Use Faceb

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี พลเรือตรี ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการสมาคมฯ เป็นผู้ดำเนินการประชุม Use Facebook to Comment on this Post

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยคณะกรรมการบริการ เข้าพบ นายกสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทย เพื่อขอบคุณและอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

วันพุธที่ 8 ม.ค.63 เวลา 11.30 น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง อุปนายก, พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายก, พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง กรรมการและเหรัญญิก และนาวาเอก ธงชัย คุ้มกัน กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข้าพบ พลเรือเอก ส

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าพบที่ปรึกษาคณะกรรมการนักกีฬาไทย เพื่อขอบคุณและขอพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

วันพุธที่ 8 ม.ค.63 เวลา 11.00 น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง อุปนายก, พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายก, พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง กรรมการและเหรัญญิก และนาวาเอก ธงชัย คุ้มกัน กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข้าพบ พลเรือเอก

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เข้าพบนายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย เพื่อขอบคุณและอวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

วันพุธที่ 8 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง อุปนายก, พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายก, พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง กรรมการและเหรัญญิก และนาวาเอก ธงชัย คุ้มกัน กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข้าพบ พลเรือเอก

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าพบผู้อำนวยการกององค์กรพัฒนากีฬาเป็นเลิศ อวยพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ปี 2563

วันพุธที่ 8 ม.ค.63 เวลา 09.00 น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง อุปนายก, พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายก, พลเรือตรีหญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง กรรมการและเหรัญญิก และนาวาเอก ธงชัย คุ้มกัน กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการฯ เข้าพบ นายยุธยา จ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรและมอบกระเช้าให้กับ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ

วันที่ 9 ม.ค.63 เวลา 10.00 น. พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ประธานคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ อนุญาตให้คณะกรรมการบริหารฯ และนายกสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าอวยพรและมอบกระเช้าเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2563 โดยมี พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ รองเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไ

Read more
Page 1 of 1812345...10...Last »

>> นักกีฬาโครงการ Road to Tokyo 2020
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬา SEA Games
>> นักกีฬาโครงการเตรียมนักกีฬาดาวรุ่ง