สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย โดย พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันปัญจกีฬาระดับนานาชาติ ในรายการ UIPM 2023 Southeast Asia Championships ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณหาดพัทยา จว.ชลบุรี

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย โดย พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย ได้จัดการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันปัญจกีฬาระดับนานาชาติ ในรายการ UIPM 2023 Southeast Asia Championships ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณหาดพัทยา จว.ชลบุรี โดยมี คุณปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพ

Read more

กำหนดจัดอบรมผู้ตัดสินกีฬาปัญจกีฬา ระดับ ๑

  1.ประกาศฯ การจัดการอบรมผู้ตัดสินฯ(12-17พค66) 2.ตารางการฝึกอบรบผู้ตัดสิน 12 – 17 พ.ค.66 3.ใบสมัครเข้ารับการอบรม ผตส.12- 17 พ.ค.66     Use Facebook to Comment on this Post

Read more

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565

สมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมกิจการร้านค้าสวัสดิการ ทร. อาคารนันทสวัสดิการ 1 ชั้น 3 ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหบ่อ เขตบางกอกน้อม กรุงเทพมหานคร จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ด

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ ณ โรงแรม เดอะ กรีน พาร์ค รีสอร์ท พัทยา เลขที่ ๒๔๐/๕ หมู่ ๕ ซอยนาเกลือ ๒๒ ถนนพัทยา-นาเกลือ พัทยาเหนือ จังหวัดชลบุรี โดยมี พลเรือเอ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องวังเดิม กองบริการ กรมพลาธิการทหารเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ฯ โดยมี พลเรือเอก ภ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์ของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ ผู้บัญชาการทหารเรือ

พลเรือเอกอภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อเบลเซอร์ของสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ พลเรือเอกเชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของสมาคมฯ โดยมีคณะกรรมการบริหารของสมาคมฯ และคณะกรรมการที่ปรึกษาของสม

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย นำคณะฯ เข้าพบ นายสนธยา คุณปลื้ม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชลบุรี

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง อุปนายก พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายก พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการ พลเรือตรี หญิง เสาวณีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ และ นาวาโท ประกอบ ปิ่นศรี นายทะเบียน โดยมี นาวาตรี วิทวัส กู้ประเสริฐ ที่ปรึกษ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๖

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และคณะทำงานฯ ประจำเดือน ครั้งที่ ๑ ของปี ๒๕๖๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) โดยมี พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเ

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕

พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ประจำเดือน เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย (กรุงเทพฯ) ในโอกาสนี้ พลเรือตรี สุนันท์ มนธาตุผลิน อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนคณะกรรมการบริหารฯ กล

Read more

นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมฯ เข้าพบนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. พลเรือเอก อภิวัฒน์ ศรีวรรธนะ นายกสมาคมกีฬาปัญจกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมคณะฯ พลเรือโท ชนินทร์ แสงเฟื่อง อุปนายกฯ พลเรือเอก สุธีพงศ์ แก้วทับ อุปนายกฯ พลเรือเอก ภิญโญ โตเลี้ยง เลขาธิการฯ พลเรือตรีหญิง เสาวนีย์ อุทัยสาง เหรัญญิกฯ และ นาวาโท ประกอบ ปิ่นศรี นา

Read more
Page 1 of 2912345...1020...Last »